Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vår verksamhet består av två avdelningar, Knattarna med barn i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. För närvarande är vi 26 barn på Bamsarna och 14 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön. Vi dokumenterar barnen både individuellt och i grupp, vilket sker digitalt via förskoleappen TYRA.

Verksamheten följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton inom ramtiden klockan 06.30-18.30

.

Läs mer

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola utgår vi alltid från barnens intressen och behov. Undervisning kring hållbar utveckling har alltid skett kontinuerligt under läsåret där barnen hjälper till att sortera, återvinna och skapa med skräp. Barnen på Bamsarna visar för närvarande stort intresse för djur och natur, vilket har lett oss till att arbeta tematiskt kring Hållbar utveckling, både ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det genomsyrar allt som berör undervisningen och på, för barnen ett naturligt och lustfyllt sätt, arbetar vi med detta i områden som barnens inflytande, språk och kultur, miljö, utveckling och lärande samt estetiska uttryck.

På Knattarna arbetar vi med språkutveckling, estetiska uttryck och rörelse utifrån våra svenska sagoskatter.