Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vi är en liten verksamhet med två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har möjlighet att ha 42 inskrivna barn, men vår strävan är att alltid vara 24 barn på Bamsarna respektive 13 barn på Knattarna. För närvarande är vi 24 barn på Bamsarna och 14 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder närproducerad, ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön.

Läs mer

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola arbetar vi tematiskt och under läsåret 2019/2020 arbetar vi främst med rörelse och hälsa, men vi arbetar ständigt kring hållbarhet och återvinning. Temat genomsyrar hela verksamheten och på, för barnen ett naturligt sätt, arbetar vi med detta i områden som skapande verksamhet, barnens inflytande, språk och kultur, miljö samt utveckling och lärande.

Vi kommer att arbeta med en metod som heter Sapere, vilket är ett lustfyllt, effektivt och enkelt sätt att bygga kunskap kring våra fem sinnen: syn, lukt, smak, känsel samt hörsel. Nytt för detta läsår är att vi med hjälp av vår nyanställda hälsopedagog kommer starta upp morgnarna med strukturerade rörelse- och gymnastikpass tillsammans med barn och vuxna.