Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vi är en liten verksamhet med två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har möjlighet att ha 42 inskrivna barn, men vår strävan är att alltid vara 24 barn på Bamsarna respektive 13 barn på Knattarna. För närvarande är vi 25 barn på Bamsarna och 15 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder närproducerad, ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön.

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola arbetar vi tematiskt och under vårterminen arbetar vi tematiskt kring återvinning och hållbarhet. Temat genomsyrar hela verksamheten och på, för barnen ett naturligt sätt, arbetar vi med detta i områden som skapande verksamhet, barnens inflytande, språk och kultur, miljö samt utveckling och lärande. Under våren sätter barnen bland annat fröer för att sedan plantera ut dem i förskolans trädgård, när det sedan har vuxit upp kan vår kokerska använda detta i sin matlagning. På så sätt får barnen möjlighet att följa hela processen från det lilla fröet till färdig råvara.