Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vi är en liten verksamhet med två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har möjlighet att ha 42 inskrivna barn, men vår strävan är att alltid vara 24 barn på Bamsarna respektive 13 barn på Knattarna. För närvarande är vi 26 barn på Bamsarna och 11 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder närproducerad, ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön. Vi dokumenterar barnens både individuella och grupprocesser digitalt via förskoleappen TYRA.

Läs mer

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola arbetar vi tematiskt och under vårterminen 2022 arbetar vi tematiskt med följande områden; ”Bygg- och konstruktion” på Bamsarna och ”Astrid Lindgrens sago- och sångskatt” på Knattarna. De både teman genomsyrar allt som berör undervisningen och på, för barnen ett naturligt sätt, arbetar vi med detta i områden som skapande verksamhet, barnens inflytande, språk och kultur, miljö samt utveckling och lärande.

Ett ständigt pågående arbete sker kring hållbarhet och återvinning där barnen hjälper till att sortera och återvinna skräp.