Välkommen till Wasaplatsens Montessoriförskola

Hem

Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vi är en liten verksamhet med två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har möjlighet att ha 42 inskrivna barn, men vår strävan är att alltid vara 24 barn på Bamsarna respektive 13 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder närproducerad, ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön.

Läs mer

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola arbetar vi tematiskt och under höstterminen har vi arbetat med tema ”äpple”. Temat genomsyrar hela verksamheten och på, för barnen ett naturligt sätt, arbetar vi med äpplen i områden som skapande verksamhet, barnens inflytande, språk och kultur, miljö samt utveckling och lärande. I samverkan med hemmen har barnen fått i uppgift att ta med äpplen för att sedan berätta om det på förskolan, äpplena har sedan använts för att baka bröd/kakor med samt göra äppelmos som barnen fått bjuda på och ta hem.