Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vi är en liten verksamhet med två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har möjlighet att ha 42 inskrivna barn, men vår strävan är att alltid vara 24 barn på Bamsarna respektive 13 barn på Knattarna. För närvarande är vi 26 barn på Bamsarna och 14 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder närproducerad, ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och på så sätt kan vi vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön. Vi dokumenterar barnens både individuella och grupprocesser digitalt via förskoleappen TYRA.

Läs mer

Terminens tema

På Wasaplatsens Montessoriförskola arbetar vi tematiskt och under vårterminen 2021 arbetar vi med temat ”världens djur”. Temat genomsyrar hela verksamheten och på, för barnen ett naturligt sätt, arbetar vi med detta i områden som skapande verksamhet, barnens inflytande, språk och kultur, miljö samt utveckling och lärande. På Bamsarna har vi undervisning om världens alla djur där barnen väljer nytt djur inför varje vecka. På Knattarna har vi undervisning om bondgårdens alla djur.

Ett ständigt pågående arbete sker kring hållbarhet och återvinning där barnen hjälper till att sortera och återvinna skräp.